UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako "RODO") pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako "RODO") pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu.
W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas rejestracji na Salonurodyilona.pl informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Imię Nazwisko i adres e-mail) jest Ilona Paluszek: "ADMINISTRATOR"), Adres do korespondencji za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lotnicza 37A 20 - 354 Lublin, telefonicznie: 667-266-851 lub drogą mailową: ilonakowalska1@op.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji użytkownika.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z Salonurodyilona, czy nawiązania korespondencji.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.

Formularz kontaktowy

[Form Formularz not found!]

Kontakt

 

Salon Urody Ilona

ul. Lotnicza 37A
20 - 354 Lublin